GỬI TẶNG ĐỒNG NGHIỆP

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hoa_hoc_lop_11_Anken_tiet_2_15h45_ngay_31032020_ai_truyen_hinh_Ha_Noi_cac_chuong_trinh_da_phat.flv Hoa_lop_11_Bai_29_Anken_tiet_1_16h30_ngay_24032020_ai_truyen_hinh_Ha_Noi_cac_chuong_trinh_da_phat.flv YouTube__Phan_ung_FeCl2_KMnO4.flv YouTube__Phan_ung_Na_H2O.flv YouTube__Phan_ung_Al___axit.flv YouTube__Gioi_thieu_kim_loai_kiem.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với TƯ LIỆU HÓA HỌC.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Phản ứng oxi hóa khử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Minh Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:25' 06-09-2011
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  HỘI GiẢNG CHÀO MỪNG
  NGÀY NHÀ GIÁO ViỆT NAM 20/11
  TỔ BỘ MÔN: HÓA HỌC
  NGƯỜI THỰC HiỆN: Huyønh Taán Ñöùc
  2
  Chương IV.
  PHẢN ỨNG
  OXI HÓA – KHỬ
  Ngi thc hieôn
  : Huynh Taân c
  thứ ba, 06 tháng chín 2011
  Trang 77. SGK
  Nhắc lại kiến thức đã học ở lớp dưới
  Trong các phản ứng sau:
  2Mg + O2 → 2MgO (1)

  CuO + H2 → Cu + H2O (2)
  - Chất nào nhường oxi?
  Là sự gì?
  - Chất nào chiếm oxi?
  Là sự gì?
  3
  Trả lời:
  Trong phản ứng (1) và (2) :
  - Chất nhường oxi là chất oxi hóa (O2, CuO)
  - Chất chiếm oxi là chất khử (Mg, H2)

  4
  - Sự tác dụng của một chất với oxi là sự oxi hóa.
  2Mg + O2 → 2MgO (1)
  - Sự tách oxi khỏi một chất là sự khử.
  CuO + H2 → Cu + H2O (2)
  Vậy: Các phản ứng trên là phản ứng oxi hóa-khử.
  5
  Bài 17:
  PHẢN ỨNG OXI HOÁ-KHỬ
  Trang 78. SGK
  thứ ba, 06 tháng chín 2011
  6
  I. Định nghĩa
  Xét các phản ứng có oxi tham gia:
  2Mg + O2 → 2MgO (1)  Khi Mg kết hợp với O.
  Mg nhường e
  O nhận e:
  7
  2Mg + O2 → 2MgO (1)  0 0 +2 –2
  8
  Chất khử chất oxi hóa
  Sự nhường e (sự oxi hóa)
  Sự nhận e (sự khử)
  0 +2
  Mg → Mg + 2e : sự oxi hóa
  0 –2
  O2 + 2.2e → 2O : sự khử
  +2 0 0 +1
  9
  Chất oxi hóa Chất khử
  Sự nhường e (sự oxi hóa)
  Sự nhận e (sự khử)
  +2 o
  Cu + 2e → Cu : sự khử
  0 +1
  H2 → 2H + 2.1e : sự oxi hóa
  CuO + H2 → Cu + H2O (2)
  Khi H2 khử CuO.
  H nhường e
  Cu nhận e:
  +2
  10
  Trong phản ứng (1) và (2) :
  - O2 và CuO là chất oxi hóa;
  - Mg và H2 là chất khử.

  Thế nào là chất khử, chất oxi hóa?
  Thế nào là sự oxi hóa, sự khử?
  Trang 79.SGK
  Tóm lại:
  - Sự oxi hóa là sự cho e.
  - Sự khử là sự nhận e.
  - Chất khử (hay chất bị oxi hóa) nhường e.
  - Chất oxi hóa (hay chất bị khử) nhận e.

  11
  I. Định nghĩa
  Xét các phản ứng không có oxi tham gia:

  2Na + Cl2 → 2NaCl (3)


  2 . 1e
  Na → Na+ + 1e
  Cl + 1e → Cl–
  12
  Như vậy:
  Trong phản ứng giữa Na và Cl2 không có sự cho và nhận oxi. Nhưng có sự cho và nhận e.


  Trong phản ứng giữa Na và Cl2 có sự cho và nhận oxi không?
  13
  Phản ứng:

  H2 + Cl2 → 2HCl (4)


  Có sự cho và nhận e không?
  Có sự thay đổi số oxi hóa không?
  0 0 +1 –1
  Trong phản ứng này không có sự cho, nhận e mà chỉ có sự chuyển e và có sự thay đổi số oxi hóa.
  Đúng là phản ứng
  oxi hóa – khử
  14
  Cho phản ứng:

  NH4NO3 → N2O + 2H2O (5)
  Trong phản ứng này chỉ có sự thay đổi số oxi hóa của một nguyên tố nitơ.
  Đúng là phản ứng
  oxi hóa – khử


  Có sự cho và nhận e? Có sự thay đổi số oxi hóa không?
  –3 +5 +1
  15
  Vậy:
  Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.


  Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng như thế nào?
  Trang 80. SGK
  16
  Theo phản ứng (1), (2), (3), (4) và (5).  Hay phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.


  17
  Vì vậy: Trong phản ứng oxy hóa - khử luôn diễn ra đồng thời 2 quá trình: là sự oxy hóa và sự khử.
  Đó chính là vật chất luôn luôn được bảo toàn

  18
  Ghi nhớ : chất phản ứng

  Khử – Nhường – Tăng
  Ô – Nhận – Giảm
  19
  Bài tập áp dụng:
  20
  a) NH3 + Cl2 → N2 + HCl
  b) Na2O + H2O → NaOH
  c) MnO2+ HCl→ MnCl2+ Cl2+ H2O
  1) Trong các phản ứng sau đây phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất khử, chất oxi hóa?
  Trả lời:
  21
  NH3 + Cl2 → N2 + HCl

  b) Na2O + H2O → NaOH

  c) MnO2 + HCl→ MnCl2+Cl2+H2O
  1) Các pư oxi hóa – khử là: (a) và (c)
  –3 0 0 –1
  +4 –1 +2 0
  Chất khử chất oxi hóa
  Chất oxi hóa Chất khử
  Các ngtố không có sự thay đổi số oxi hóa
  BT áp dụng:
  2) Viết các quá trình (sự) khử và quá trình oxi hóa. Theo sơ đồ sau:
  o +2 +3
  Fe → Fe → Fe
  o +4 +6
  S → S → S
  +6 0 -2
  S→ S → S
  +5 +2 +4
  N →N → N

  22
  o +2
  Fe → Fe + 2e : sự oxi hóa
  +2 +3
  Fe → Fe + 1e : sự oxi hóa
  o +4
  S → S + 4e : sự oxi hóa
  +4 +6
  S → S + 2e : sự oxi hóa

  23
  2) Các quá trình diễn ra:
  Trả lời:
  +6 0
  S + 6e → S : sự khử
  0 -2
  S + 2e → S : sự khử
  +5 +2
  N + 3e → N : sự khử
  +2 +4
  N → N + 2e : sự oxi hóa
  24
  thứ ba, 06 tháng chín 2011
  25
  Bài học đã hết phần I
  Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe.
  Các em học sinh nghiên cứu tiếp phần II.
   
  Gửi ý kiến